CUNG CẤP VŨ CÔNG

LONG NGỌC MEDIA & TÙNG NGỌC EVENT

Đơn vị đào tạo và quản lý độc quyền vũ đoàn Selina chuyên nghiệp sexy dance, lating dance, bellydance, dj…vv.

Liên hệ biểu diễn : 0962.13.7711