Các sự kiện đã thực hiện Chuyên mục chính

CUNG CẤP DỊCH VỤ -VŨ ĐOÀN SELINA

LONG NGỌC MEDIA & TÙNG NGỌC EVENT

Đơn vị đào tạo tổ chức biểu diễn và quản lý độc quyền Vũ đoàn Selina!

Vũ đoàn bao gồm 15 thành viên từ 18 – 25 tuổi!

Biểu diễn: sexy dance, lating dance, flamingco.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply