TRANG CHÍNH

    

LONG NGỌC MEDIA VIỆT NAM 

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Hotline: 024.6687.2100 / 0973.477.228 – Email:longngocmedia@gmail.com – Website:longngocmedia.com

Giám đốc điều hành: Mr Trần Thanh Long

Giám đốc kỹ thuật : Mr Hoàng Ngọc Tùng

Giám đốc sáng tạo: Mr Nguyễn Thái Hòa

Giám đốc tài chính&nhân sự: Nguyễn Phương Thùy