Các sự kiện đã thực hiện Chuyên mục chính

SHOW 80 – VĂN NGHỆ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CTY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

LONG NGỌC MEDIA HÂN HẠNH?!

🎙. Cung cấp thiết bị

🎙. Cung cấp nhân sự

🎙. Phối hợp tổ chức

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply